השאירו פרטים למידע נוסף

גיבוי למחשב – אתם חייבים את זה לעצמכם

גיבוי למחשב – פעולת חובה

גיבוי קבצים, מונח מרכזי בטכנולוגיות המידע, הוא שם כולל לפעולות שתכליתן יצירת העתקים של קבצים שונים מחוץ לכונן הקשיח של המחשב, וזאת למקרה שהקבצים המקוריים יימחקו, יינזקו או יאבדו. הגיבוי הופך לחיוני על רקע העובדה שרשימת הסכנות העומדת מול מחשב נתון, בין אם פרטי ובין אם עסקי, רחבה בכל קנה מידה: נזק פיזי, וירוסים, מעשי זדון, התיישנות רכיבים שונים וכיוצא בזה.

עד לפני מספר שנים, ה"שחקנים" המרכזיים בתחום היו כל אותם אמצעי אחסנה פיזיים, ובכלל זה כוננים קשיחים ניידים, תקליטורים וכיוצא בזה. הבעיה העיקרית עם אמצעים אלו נוגעת לחיי המדף הקצרים שלהם, לסבירות הגבוהה לבלאי או התיישנות, ולרגישות למפגעים סביבתיים.

גיבוי למחשב – יתרונות הגיבוי האוטומטי

בשנים האחרונות, התפתח תחום הגיבוי במידה רבה. כיום, אחוז ניכר מהגיבויים לא מצריך את אותם אמצעי אחסון פיזיים ומסורבלים, אלא מתבסס על שרתים חיצוניים, אליהם מתחברים באופן פשוט וקל באמצעות רשת האינטרנט. בנוסף על כך, קיימים בנמצא גורמים המציעים שירות גיבוי אוטומטי במועדים קבועים, מה שיבטיח לכם שאין קובץ חשוב אשר ייפול בין הכיסאות.

חזור למאמרים

חייגו כאן